Meer informatie over privacy bij Beepings

Beepings SAS (“Beepings” of “wij” of “ons”) zet zich in voor de bescherming van de privacy van uw persoonlijke gegevens. Dit privacybeleid is van toepassing op diegenen die websites bezoeken die eigendom zijn van en beheerd worden door Beepings, downloadbare software downloaden, mobiele toepassingen installeren en/of gebruik maken van de producten en diensten van het bedrijf die worden aangeboden op www.beepings.com (collectief, de “Beepings Service”). Dit Privacybeleid beschrijft hoe Beepings de persoonsgegevens van de gebruikers van de Beepingsdienst (de “Gebruiker(s)” of “u” of “uw”, naargelang het geval) verzamelt, gebruikt, deelt en beveiligt. Het beschrijft ook uw keuzes met betrekking tot het gebruik van, de toegang tot en de correctie van uw persoonsgegevens. Termen met een hoofdletter die in dit Privacybeleid worden gebruikt, maar hier niet worden gedefinieerd, hebben dezelfde betekenis die eraan wordt toegekend in de Gebruiksvoorwaarden van Beepings (https: //Beepings.com/legal-policy/) (de “Voorwaarden”). Als u vragen of klachten hebt over ons privacybeleid of onze praktijken, kunt u contact met ons opnemen via support@beepings.com. Ons privacybeleid kan van tijd tot tijd worden gewijzigd. Wij zullen u op de hoogte stellen van wijzigingen door op ons privacybeleid de datum aan te geven waarop het voor het laatst werd bijgewerkt. Indien wij wezenlijke veranderingen aanbrengen, zullen wij u daarvan per e-mail of door middel van een bericht op deze website in kennis stellen voordat de verandering van kracht wordt. Wij zullen u op de hoogte brengen van wijzigingen door op ons privacybeleid aan te geven wanneer het voor het laatst werd bijgewerkt. Indien wij wezenlijke veranderingen aanbrengen, zullen wij u daarvan per e-mail of door middel van een bericht op deze website in kennis stellen voordat de verandering van kracht wordt. Wij raden u aan deze pagina regelmatig te bezoeken voor de meest recente informatie over ons privacybeleid.

1. Wat is persoonlijke informatie?

Persoonlijke informatie is persoonlijk identificeerbare informatie, zoals uw naam, telefoonnummer, e-mailadres, en alle andere niet-openbare informatie over u die verband houdt of gekoppeld is aan een van de voorgaande. Persoonlijke informatie omvat geen geaggregeerde informatie, dat zijn algemene gebruikersgegevens die wij verzamelen over het gebruik van Beepings. Ons Privacybeleid beperkt of limiteert onze verzameling en ons gebruik van Verzamelde Informatie niet.

2. Welke persoonlijke informatie verzamelt Beepings?

2.1 Informatie die u verstrekt om de technologie te gebruiken

– Registratie en profiel informatie. Wanneer u een account aanmaakt, kunnen wij uw persoonlijke gegevens verzamelen, zoals uw gebruikersnaam, voor- en achternaam, geboortedatum, e-mailadres, mobiel telefoonnummer en een foto, indien u ervoor kiest een foto aan uw account te koppelen. Als u de naam van een kind of gezinslid aan uw account wilt toevoegen, verzamelen wij de naam, het e-mailadres en het mobiele telefoonnummer van het kind of gezinslid. Wij kunnen factureringsgegevens verzamelen wanneer u zich aanmeldt voor de Premium Service. Wij kunnen aanvullende informatie van een ouder verzamelen om controleerbare ouderlijke toestemming te verkrijgen voor het gebruik van de dienst Beepings door een kind. Wanneer u zich registreert in onze applicatie bij sociale media, zoals Facebook, ontvangen wij informatie van het sociale netwerk zoals uw profielinformatie, profielfoto, geslacht, gebruikersnaam, gebruikers-ID gekoppeld aan uw account bij het sociale netwerk, leeftijdscategorie, taal, land, en alle andere informatie die u het sociale netwerk toestaat te delen met derden. Welke gegevens wij ontvangen, hangt af van uw privacy-instellingen bij het sociale netwerk.

– Locatiegebaseerde diensten. Wij verzamelen uw locatie via GPS-triangulatie, WiFi of draadloos netwerk om uw locatie te verkrijgen met het oog op het verlenen van de dienst Pieptonen. Beepings maakt op de achtergrond ook gebruik van locatiediensten om een belangrijke veiligheidsfunctie te bieden: ouderlijke gebruikers kunnen in realtime geofencing-waarschuwingen van hun kinderen ontvangen. Terwijl u bent aangemeld bij uw account en de locatiediensten zijn ingeschakeld, zullen wij uw locatiegegevens blijven verzamelen om de dienst Beepings te kunnen leveren (bijvoorbeeld om de diensten van Beepings te leveren of om uw locatie te delen met leden die u machtigt om uw locatie te bekijken). Wij bewaren de locatiegegevens slechts zo lang als redelijkerwijs nodig is om de Dienst te verlenen, en verwijderen de locatiegegevens daarna.

– Berichten en gebruikersinhoud. Wij verzamelen informatie wanneer u via de Dienst een bericht stuurt naar andere leden van uw gezin. Wij kunnen ook alle berichten bewaren die u ons stuurt.

Beepings verzamelt alleen “gevoelige” persoonlijke informatie wanneer u deze vrijwillig aan ons verstrekt of wanneer dergelijke informatie vereist of toegestaan is om te verzamelen door de wet of professionele normen. Gevoelige informatie omvat persoonsgegevens over ras, etnische afkomst, politieke, levensbeschouwelijke, godsdienstige of vergelijkbare overtuiging, vakbondslidmaatschap, lichamelijke of geestelijke gezondheid, seksleven, seksuele geaardheid of strafblad. Gebruik uw discretie wanneer u gevoelige informatie aan het bedrijf verstrekt en verstrek in geen geval gevoelige informatie aan ons, tenzij u ons toestaat deze informatie te gebruiken voor legitieme zakelijke doeleinden en instemt met de overdracht en opslag van dergelijke informatie naar en in onze databases.

2.2 Informatie die automatisch wordt verzameld door het gebruik van technologie:

Wanneer u de dienst van Beepings gebruikt, kunnen wij bepaalde informatie over uw computer of apparaat verzamelen door middel van technologieën zoals cookies, web beacons, log files of andere tracking/recording tools. De informatie die wij verzamelen via het gebruik van traceertechnologieën omvat, maar is niet beperkt tot, IP-adres, browserinformatie, verwijzings-/uitgangspagina’s en URL’s, klikstreamgegevens, en hoe u interageert met links op de website, mobiele applicatie, Beepingservice, domeinnamen landingspagina’s, bekeken pagina’s, cookiegegevens waarmee wij uw browser uniek kunnen identificeren, surfgedrag op onze site, type mobiel apparaat, identificatoren van mobiele apparaten of andere persistente identificatoren, en locatiegegevens die van uw mobiele apparaat zijn verzameld. Sommige of alle van deze gegevens kunnen worden gecombineerd met andere persoonlijk identificeerbare informatie die hierboven is beschreven.
Onthoud de informatie, zodat u deze niet opnieuw hoeft in te voeren bij uw volgende bezoek of gebruik van Beepings
Zorg voor gepersonaliseerde inhoud en informatie
de doeltreffendheid van onze dienstverlening en marketingcampagnes te controleren
Monitor geaggregeerde statistieken zoals totaal aantal bezoekers, gebruikers, verkeer en demografische patronen
Diagnose stellen of technologische problemen oplossen die door onze gebruikers of technici zijn gemeld en die verband houden met bepaalde IP-adressen of gebruikers-ID’s
Automatisch bijwerken van onze mobiele applicatie op uw systeem en bijbehorende apparaten

Wanneer u de met Beepings verbonden objecten en de Beepings applicatie gebruikt, kan Beepings uw GPS-positie verzamelen en nabijgelegen WiFi-terminals scannen om de nauwkeurigheid van de positionering van de objecten te optimaliseren en/of een referentiepositie naar de gebruiker te verzenden.
Deze gegevens worden opgeslagen op onze servers en worden niet doorgegeven of gebruikt voor marketingdoeleinden buiten Beepings en haar oplossingen.

2.3 Rijdende gebeurtenisgegevens:

Wij verzamelen sensorische en bewegingsgegevens van uw smartphone of mobiele apparaat, waaronder gyroscoop-, versnellingsmeter-, kompas- en Bluetooth-informatie, en kunnen hiervoor een derde partner inschakelen, om rijgebeurtenissen zoals snelheid, remmen, botsingsdetectie en andere gebeurtenissen te berekenen en te detecteren. Als u zich wilt afmelden, kunt u de instellingen op uw mobiele apparaat aanpassen om de toegang van de applicatie tot uw sensorische en bewegingsgegevens te beperken.

2.4 Privacy van kinderen:

Met Beepings kunnen ouders de locatie van hun kinderen volgen op mobiele apparaten die de ouder aan zijn account heeft toegevoegd. De dienst is bedoeld voor gebruik door kinderen jonger dan 13 jaar, maar alleen met toestemming van de ouders. Als een ouder een gebruiker jonger dan 13 jaar wil toevoegen aan de familie-account, moet de ouder Beepings ouderlijke toestemming sturen via e-mail. De persoonlijke gegevens van het kind zullen worden gedeeld met andere leden van de gezinsrekening. Beepings kan dan de persoonlijke informatie van het kind gebruiken zoals beschreven in dit Privacybeleid. Wij gebruiken of delen echter geen persoonlijke informatie die is verzameld van de accounts van kinderen jonger dan 13 jaar voor marketing- of reclamedoeleinden.

Neem contact met ons op via support@beepings.com als u vragen heeft over de rekening van uw kind. Als u denkt dat wij onbedoeld gegevens hebben verzameld van een kind jonger dan 13 jaar zonder ouderlijke toestemming, neem dan contact met ons op.

3. Hoe gebruikt Beepings persoonlijke informatie?

Over het algemeen verzamelt, bewaart, gebruikt en onthult Beepings informatie om ons in staat te stellen om:

– Verleen de dienst pieptonen;

– Maak je account aan;

– U te identificeren als gebruiker;

– Te reageren op uw verzoeken en e-mails;

– De toepassing te verbeteren;

– U administratieve en dienstgerelateerde berichten te sturen;

– U nieuwsbrieven, enquêtes, aanbiedingen en ander promotiemateriaal te sturen;

– De doeltreffendheid van onze Dienst en marketingcampagnes te controleren.

Als u een persoon bent uit de Europese Economische Ruimte (EER), kunnen wij uw persoonsgegevens verwerken om een of meer van de volgende wettelijke redenen: (i) omdat de verwerking noodzakelijk is om een contract met u uit te voeren, zoals het leveren van de dienst Beepings; (ii) om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen; (iii) omdat de verwerking noodzakelijk is voor de doeleinden van onze legitieme belangen of die van een derde ontvanger die uw persoonsgegevens ontvangt, op voorwaarde dat deze belangen niet zwaarder wegen dan uw belangen of fundamentele rechten en vrijheden. Wij kunnen uw persoonsgegevens ook verwerken op basis van uw toestemming, wanneer u die uitdrukkelijk aan ons hebt gegeven.

3.1 Analyses door derden

Wij kunnen ook analytische gegevens verzamelen of analytische instrumenten van derden gebruiken om ons te helpen het verkeer en de gebruikspatronen op de dienst van Beepings te meten. Tools zoals Appsflyer, Flurry en Firebase verzamelen informatie die door uw browser of mobiele apparaat wordt verzonden, waaronder de pagina’s die u bezoekt, uw gebruik van applicaties van derden en andere informatie die ons helpt bij het analyseren en verbeteren van de Service. Anonieme, geaggregeerde statistieken die gebruikers niet persoonlijk identificeren, worden door ons bewaard en gebruikt voor verschillende doeleinden, waaronder analyse en rapportage van gebruikspatronen.

Wanneer u de dienst Piepjes opent met of via een mobiel apparaat, kunnen wij een uniek identificatienummer ontvangen of verzamelen en opslaan dat is gekoppeld aan uw apparaat of onze mobiele toepassing (met inbegrip van, bijvoorbeeld, een UDID, unieke adverteerders-ID (“IDFA”), Google Ad ID of andere identificator), mobiele provider, apparaattype, -model en -fabrikant, merk en model van het besturingssysteem van het mobiele apparaat, telefoonnummer en, afhankelijk van de instellingen van uw mobiele apparaat, uw geografische locatiegegevens, met inbegrip van GPS-coördinaten breedtegraad en/of lengtegraad), WiFi-locatie of soortgelijke informatie over de locatie van uw mobiele apparaat.

3.2 Geïntegreerde ivd-partners

Voor onze IoT-gebruikers: gelieve er rekening mee te houden dat Beepings de volgende gegevens kan ontvangen van onze partnerapparaten: anonieme autorisatietoken, anonieme account-ID, SOS-signaal, tracking-ID, anonieme locatiegegevens. Deze gegevens bevatten geen gebruikersgegevens en worden alleen gebruikt om SOS-waarschuwingen te activeren voor omringende leden in de Beepings mobiele app.

4. Hoe deelt Beepings uw persoonlijke informatie?

Wij delen uw persoonlijke informatie, met inbegrip van naam, e-mailadres, locatie en gegevens over rij-evenementen, met andere leden van uw Beepings kringen.

Alle informatie of inhoud die u vrijwillig plaatst in onze App Store en Google Play Store, of op onze social media pagina’s zal automatisch publiekelijk beschikbaar zijn. Wij kunnen uw beoordelingen en opmerkingen openbaar online plaatsen.

Van tijd tot tijd kunnen wij een beroep doen op derden om ons te helpen de dienst van Beepings te verstrekken of te verbeteren. Deze derden, zoals onze analytics of hosting provider, kunnen beperkte toegang hebben tot databases met gebruikersinformatie of geregistreerde ledeninformatie, uitsluitend om ons te helpen de Dienst te verlenen of te verbeteren en zullen onze leden- of bezoekersinformatie niet voor enig ander doel gebruiken. Wij kunnen in andere beperkte omstandigheden persoonlijke informatie bekendmaken, maar wij zullen deze specifiek aan u beschrijven wanneer wij de informatie verzamelen, zoals in de gebruiksvoorwaarden van een nieuwe dienst of bij de herziening van dit Privacybeleid.

Wij kunnen, en u geeft ons hierbij toestemming, uw persoonlijke informatie (inclusief berichten) zonder uw toestemming aan een derde partij doorgeven: indien wij redenen hebben om aan te nemen dat het vrijgeven van deze informatie noodzakelijk is om iemand te identificeren, te contacteren of gerechtelijk te vervolgen die (opzettelijk of onopzettelijk) onze rechten of eigendom, andere gebruikers van de website, of iemand anders (met inbegrip van de rechten of eigendom van een andere persoon) die door dergelijke activiteiten kan worden geschaad, zou kunnen schaden of hinderen, in verband met een juridisch onderzoek, wanneer wij te goeder trouw geloven dat een dergelijke openbaarmaking vereist is door en in overeenstemming is met de wet of om te reageren op dagvaardingen of bevelschriften die aan Beepings zijn betekend, aan een derde partij met uw voorafgaande toestemming om dit te doen.

Tenzij anders vermeld in dit Privacybeleid, zullen uw persoonlijke gegevens niet voor andere doeleinden worden gebruikt zonder u eerst op de hoogte te brengen door dit Privacybeleid aan te passen. Met uitzondering van de beperkte openbaarmakingen die in dit privacybeleid worden beschreven, verkopen wij geen klantenlijsten of persoonlijke informatie aan derden, en wij zullen alle redelijke stappen ondernemen om uw e-mailadres privé te houden.

5. Hoe beschermt Beepings uw persoonlijke informatie?

De veiligheid van uw persoonlijke informatie is belangrijk voor ons. Wij doen commercieel redelijke inspanningen om uw persoonlijke en locatie-informatie op te slaan en te bewaren in een veilige omgeving en hebben redelijke procedures ingesteld om ongeoorloofde toegang, gebruik of openbaarmaking van uw persoonlijke informatie te beperken. Wij versleutelen de overdracht van uw locatiegegevens met behulp van veilige technologieën om de integriteit en veiligheid van alle door ons verzamelde informatie te waarborgen. Ondanks deze maatregelen moet u zich ervan bewust zijn dat Beepings de veiligheidsrisico’s in verband met persoonlijke informatie niet volledig kan uitsluiten. In het geval dat informatie onder ons beheer gecompromitteerd wordt als gevolg van een inbreuk op de beveiliging, zullen wij redelijke stappen ondernemen om de situatie te onderzoeken en, waar nodig, degenen van wie de informatie gecompromitteerd kan zijn, in kennis te stellen en andere maatregelen te nemen in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving. Denk er ook aan dat u ter bescherming van de communicatie die via de applicatie heeft plaatsgevonden, nooit uw wachtwoord bekendmaakt.

6. Hoe lang bewaren wij uw persoonlijke informatie?

Wij bewaren uw persoonsgegevens zo lang als nodig is om de in dit Privacybeleid beschreven doeleinden te vervullen, tenzij een langere bewaartermijn wettelijk vereist of toegestaan is (zoals fiscale, boekhoudkundige of andere wettelijke vereisten). Indien wij geen blijvende legitieme zakelijke noodzaak hebben om uw persoonsgegevens te verwerken, zullen wij deze wissen of anonimiseren, of, indien dit niet mogelijk is (bijvoorbeeld omdat uw persoonsgegevens zijn opgeslagen in een back-uparchief), zullen wij uw persoonsgegevens veilig opslaan en van verdere verwerking isoleren totdat verwijdering mogelijk is. Persoonsgegevens die wij namens onze gebruikers verwerken, bewaren wij in overeenstemming met de voorwaarden van onze overeenkomst met hen, behoudens de toepasselijke wetgeving.

7. Hoe kan ik de gebruikerstoegang bijwerken of mijn account deactiveren?

Indien uw persoonlijke gegevens veranderen, of indien u de dienst Beepings niet langer wenst, kunt u ons e-mailen op support@beepings.com om uw account te deactiveren. U kunt uw persoonlijke gegevens ook corrigeren, bijwerken of wijzigen in uw profielinstellingen in de Beepings-toepassing of door ons een e-mail te sturen. Als u Beepings van uw mobiele apparaat verwijdert, wordt geen persoonlijke informatie verwijderd die over u is opgeslagen. Indien u uw gebruikersaccount verwijdert, zullen wij al uw persoonlijke gegevens verwijderen. Uw gebruikersinhoud kan permanent worden verwijderd door een e-mailverzoek te sturen naar support@beepings.com.

8. Hoe beheer ik de communicatie met de piepertjes?

U kunt zich afmelden voor het ontvangen van marketing- of promotie-e-mails van ons door de instructies in de e-mails te volgen of door ons een e-mail te sturen op support@beepings.com. Als u zich afmeldt, kunnen wij u nog steeds niet-promotionele e-mails sturen, zoals e-mails over uw accounts of onze lopende zakenrelatie. Als u pushmeldingen wilt uitschakelen, wijzigt u de instellingen in de toepassing of wijzigt u de instellingen op apparaatniveau.

9. Wat zijn de wetten over piepen?

Beepings is een wereldwijd bedrijf, gevestigd in Frankrijk. Als u een gebruiker bent die Beepings bezoekt vanuit een andere regio met wetten of regelgevingen betreffende het verzamelen, gebruiken en onthullen van persoonsgegevens die verschillen van de Europese wetten, gelieve dan te noteren dat door uw voortdurend gebruik van Beepings, dat onderworpen is aan de Europese wetgeving, het Beepings Privacybeleid en de Gebruiksvoorwaarden, u uw persoonsgegevens naar Europa overbrengt en dat u met een dergelijke overdracht instemt.

10. Aanvullende rechten voor de EER en bepaalde andere grondgebieden:

Indien u in bepaalde gebieden woont, kunt u op grond van de toepasselijke wetgeving aanspraak maken op aanvullende rechten, zoals hieronder vermeld:

Wat is een verzoek om toegang?

Dit is uw recht om een kopie te vragen van de informatie die wij over u hebben. Indien u een kopie wenst van uw persoonlijke gegevens, kunt u contact met ons opnemen via support@beepings.com. Wij zullen binnen 30 dagen na ontvangst van het verzoek op uw verzoek reageren. Wij willen ervoor zorgen dat uw persoonlijke informatie juist en up-to-date is. U kunt ons verzoeken om informatie waarvan u denkt dat deze onjuist is, te corrigeren of te wissen door support@beepings.com te bezoeken. Wij zullen uw verzoek in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving behandelen. Om uw privacy en veiligheid te beschermen, kunnen wij stappen ondernemen om uw identiteit te controleren voordat wij op het verzoek ingaan.

Bezwaren tegen de verwerking van persoonsgegevens

U hebt het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens indien u van mening bent dat de “grond in verband met uw bijzondere omstandigheden” van toepassing is. Wij kunnen uw verzoek alleen weigeren indien wij dwingende legitieme gronden voor de verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of indien de verwerking gebeurt voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen. Om dit recht in te roepen, kunt u contact met ons opnemen via support@beepings.com. Wij zullen uw verzoek onderzoeken in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving. Om uw privacy en veiligheid te beschermen, kunnen wij stappen ondernemen om uw identiteit te controleren voordat wij op het verzoek ingaan.

Gegevensoverdraagbaarheid

U hebt ook het recht om de persoonsgegevens die u ons hebt verstrekt, te ontvangen in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machineleesbaar formaat en u hebt het recht om die gegevens onverwijld van de huidige verantwoordelijke voor de verwerking aan een andere verantwoordelijke over te dragen indien:

(a) de verwerking is gebaseerd op toestemming of een overeenkomst, en

(b) De verwerking geschiedt langs geautomatiseerde weg.

Om dit recht in te roepen, kunt u contact met ons opnemen via support@Beepings.com. Wij zullen uw verzoek in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving behandelen. Om uw privacy en veiligheid te beschermen, kunnen wij stappen ondernemen om uw identiteit te controleren voordat wij op het verzoek ingaan

Uw recht om te worden vergeten

Als u wilt dat wij de informatie die wij over u hebben, volledig verwijderen, neem dan contact met ons op via support@beepings.com. Het is echter mogelijk dat wij bepaalde informatie moeten bewaren om gegevens bij te houden, om transacties uit te voeren of om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen. U hebt ook het recht om bij een

gegevensbeschermingsautoriteit een klacht in te dienen over het verzamelen en gebruiken van uw persoonlijke informatie door ons. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met uw plaatselijke gegevensbeschermingsautoriteit. Als u van mening bent dat uw persoonsgegevens zijn verwerkt op een manier die niet in overeenstemming is met de GDPR, hebt u een specifiek recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit. De toezichthoudende autoriteit zal u vervolgens op de hoogte brengen van de status en het resultaat van uw klacht.

11. Privacyrechten in Frankrijk

Wij zullen geen persoonlijke gegevens aan derden doorgeven voor direct marketing doeleinden, voor zover de Franse wet dat verbiedt. Indien onze praktijken veranderen, zullen wij dit doen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving en zullen wij u hiervan vooraf in kennis stellen.

12. Nog vragen?

Neem contact met ons op via support@beepings.com als u vragen hebt over ons privacybeleid.

Deze website is eigendom van de Onderneming Beepings, een vereenvoudigde

vennootschap op aandelen met een kapitaal van 1.333,60 €

Hoofdkantoor: 7 rue Cadet – 75009 Parijs – Frankrijk

Ingeschreven in het Handels- en Vennootschappenregister van Parijs onder het nummer 811 396 407.

Intracommunautair BTW-nr.: FR 35 811396407

Ecosysteem – Uniek identificatienummer: FR025556_05IV34

U kunt contact met ons opnemen via het e-mailadres: support@beepings.com

Uitgever: Marketing Team Beepings.

Technische dienstverlener (host): Amazon Web Services LLC

Naam / firmanaam: Amazon Web Services LLC

Adres: PO Box 81226, Seattle, WA 98108-1226, Verenigde Staten

Telefoonnummer: +1 206 266 4064

Fax: +1 206 266 7010

“App”: betekent de Smartphone App die kan worden gedownload via de Apple Store en Google Play en die toegang verleent tot de Beepings gemeenschap om gebruik te maken van alle functies die de producten van de onderneming Beepings aanbieden. De Beepings App is gratis.

“Beepings of Beepings SAS of Onderneming Beepings”: betekent de onderneming Beepings, vereenvoudigde vennootschap op aandelen met een kapitaal van € 1.333,60, met hoofdkantoor te 7 rue Cadet – 75009 Parijs – Frankrijk, ingeschreven in het Handels- en Vennootschappenregister van Parijs onder het nummer 811 396 407, Intracommunautair btw-nummer FR 35 811396407.

“Beepings Zen”: betekent een GPS-zender aangesloten op een ISM-netwerk die werkt met een Smartphone waarop de Beepings App is geïnstalleerd.

“Klant/Klanten”: betekent iedere niet-professionele klant / alle niet-professionele klanten die één of meerdere producten of diensten van de onderneming Beepings koopt / kopen op de Website.

“Gebruikersaccount”: betekent de Gebruikersaccount die via de App of de Website wordt geopend.

“Sigfox”: betekent de onderneming SIGFOX, naamloze vennootschap met raad van bestuur met een kapitaal van 259.097 euro en hoofdkantoor te 425, rue Jean Rostand in Labège (31670) – Frankrijk – ingeschreven in het Handels- en Vennootschappenregister van Toulouse onder het nummer 514 582 444, die mobiele connectiviteit aanbiedt voor het Internet der dingen en volledig is gewijd aan datacommunicatie met lage transmissiesnelheid afkomstig van een infrastructuur van antennes en basisstations die volledig onafhankelijk zijn van de bestaande netwerken, zoals de telecommunicatienetwerken, gebruikt in het kader van de werking van het product Beepings Zen.

Uitdrukkelijk opgemerkt wordt dat de onderneming Sigfox een leverancier is van de onderneming Beepings en dat beide ondernemingen onafhankelijk zijn van elkaar.

“Website”: betekent de Internetsite “Beepings.com” waarop een Gebruikersaccount kan worden geopend, zoals bepaald in de algemene gebruiksvoorwaarden (AGV) en producten of diensten van de onderneming Beepings kunnen worden gekocht.

“Dekkingsgebied”: betekent de landen die worden gedekt door de aanbieder SIGFOX en de werkingszone van het product Beepings Zen afbakenen. Meer informatie op http://www.sigfox.com/coverage.

“Gebruiker of Gebruikers”: betekent iedere natuurlijke of rechtspersoon die toegang verkrijgt tot de Website, alsook tot de App en de diensten die eraan verbonden zijn.

ARTIKEL 1 – VOORWERP

Het platform Beepings berust op de verkoop, het beheer en de exploitatie van verbonden producten op het gebied van de geolocatie van voorwerpen, goederen, of personen die daarvoor toestemming hebben gegeven onder de naam “Beepings” (de “Website”).

De online verkoop van de producten van Beepings verloopt op de Website met inachtneming van de hieronder beschreven voorwaarden, die de onderneming Beepings ter beschikking stelt van de Klanten.

De Klanten van Beepings en van de App aanvaarden zonder voorbehoud of beperkingen de onderhavige algemene verkoopvoorwaarden (AVV).

De toepasselijke algemene verkoopvoorwaarden zijn die welke gelden op de datum van de bestelling van een product of een dienst op de Website, of subsidiair op de datum van het gebruik bij de activering van de producten of diensten of oplossingen van Beepings, of subsidiair op de datum waarop een gebruikersaccount wordt aangemaakt.

Beepings behoudt zich het recht voor om deze AVV te allen tijde te wijzigen. De Klant is er perfect van op de hoogte dat het gebruik van de producten van Beepings het gebruik van de App en de inschrijving op de daarbij horende diensten vereist.

ARTIKEL 2 – AANKOOP

2.1 Toegankelijkheid

De aankoop van de producten van de onderneming Beepings is vrij toegankelijk op de Website voor niet-professionele klanten (de “Klant”). Beepings stelt alles in het werk om de Website en de diensten ervan 24 uur op 24 en 7 dagen op 7 beschikbaar te maken, ongeacht onderhoudswerkzaamheden.

Beepings behoudt zich de mogelijkheid voor om de volledige of een deel van de Website te allen tijde tijdelijk of permanent te wijzigen of te onderbreken, zonder voorafgaande kennisgeving aan de Klanten en zonder recht op schadevergoeding.

2.2 Bestelling

Voorafgaand aan iedere aankoop van een product van de onderneming Beepings, moet de Klant nagaan of zijn of haar telefoonapparatuur of die waarvoor het product bestemd is compatibel is met de App door deze gratis te downloaden via de platformen Apple store en Google Play.

Voorafgaand aan elke aankoop van een product van het bedrijf Beepings, moet de klant ervoor zorgen dat het gebied waarin hij het product wil gebruiken, wordt gedekt door het Sigfox-netwerk (zie Sigfox-dekking).

Indien ze compatibel zijn, kan iedere Klant binnen de limieten van de beschikbare voorraad rechtstreeks op de Website of via een van de erkende distributeurs van Beepings een product van de onderneming Beepings. Bij onbeschikbaarheid wordt de verwachte leveringstermijn van het product op de Website vermeld.

Beepings kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor de aankoop van een product van Beepings indien het incompatibel is met de telefoonapparatuur of de toegankelijkheid van het Internet-netwerk van de Klant of de Gebruiker van het betrokken product van Beepings.

Door een product van de onderneming Beepings te kopen op de Website, verklaart de Klant zich bewust te zijn van de eigenschappen die kunnen worden geraadpleegd op de Website.

De Klant bevestigt zijn of haar bestelling als volgt. Deze bevestiging houdt aanvaarding van de onderhavige algemene verkoopvoorwaarden (AVV) in. De Klant die geïnteresseerd is in een artikel dat wordt weergegeven op de Website, moet het volgende proces volgen om zijn of haar bestelling te plaatsen.

Na op het pictogram “bevestigen” te klikken en de details van zijn of haar bestelling (product, aantal, prijs, enz.) te controleren, bevestigt de klant de keuze van het (de) geselecteerde product(en) met een klik. Iedere door de Klant met een “dubbele klik” ondertekende bestelbon houdt onherroepelijke aanvaarding van de Klant ten aanzien van Beepings en kan uit hoofde van de onderhavige algemene verkoopvoorwaarden niet ter discussie worden gesteld.

Indien de Klant gebruikmaakt van een speciale aanbieding, moet hij of zij voorafgaand een aan hem of haar toegekende code invoeren in het hiertoe voorziene veld. Na de betaalwijze te bevestigen, bevestigt de Klant zijn of haar bestelling definitief en onherroepelijk.

Voor alle vragen of inlichtingen met betrekking tot het gebruik van de Website, de bepalingen van de onderhavige algemene verkoopvoorwaarden of de producten en diensten van de onderneming Beepings op de Website, kunt u contact opnemen via het “contact”-formulier op de Website of op het volgende adres: Onderneming Beepings, Klantendienst, 7 rue cadet, 75009 Parijs, Frankrijk.

ARTIKEL 3 – PRIJS – BEWIJS VAN DE TRANSACTIE – FACTURERING

3.1 Prijs en betaalwijzen

De prijzen van de diensten en producten op de Website worden in euro en inclusief BTW uitgedrukt.

De in het winkelmandje, op de factuur, in de klantenzone vermelde prijs is de totaalprijs, inclusief BTW. Hierin is de prijs van de producten en diensten, de onderhoudskosten, de verpakkingskosten en de verzendingskosten begrepen.

Beepings behoudt zich het recht voor om de prijzen te allen tijde te wijzigen, met dien verstande dat de enige prijs die op de Klant van toepassing is, de prijs is die op de datum van de bestelling in de catalogus is vermeld.

Het toepasselijke BTW-tarief is het geldende tarief op de datum van de door de Klant geplaatste bestelling van een van de producten of diensten die op de Website worden verkocht.

Beepings stelt de Klanten voor de prijs van hun bestelling op de Website te betalen en dit uitsluitend via bankkaart. De klant betaalt de volledige prijs op de datum van de bestelling van een van de producten of diensten van de onderneming Beepings.

Beepings waarborgt de veiligheid van de online transacties. Alle persoonsgegevens worden strikt beschermd en versleuteld voordat ze naar het verwerkingscentrum voor bestellingen worden gestuurd.

3.2 Bewijs van de transactie

De bevestiging en betaling van de prijs van de bestelling van op de Website verkochte producten of diensten zijn het bewijs van de verbintenis van de Klant ten aanzien van Beepings.

Deze transacties worden geregistreerd op de servers van Beepings, die het spoor van alle vroegere transacties met de Klanten bijhoudt.

Iedere vordering met betrekking tot de betaling van de prijs van de bestelling van een op de Website verkocht product, moet worden gericht tot Beepings of de derde die instaat voor het betaalsysteem, al naargelang het geval.

3.3 Besteloverzicht

Na voltooiing van de bestelling op de Website en de betaling van de prijs, stuurt Beepings de Klant een overzicht van de bestelling en de betaling van de prijs van de dienst waarop is ingeschreven of het (de) gekochte product(en).

ARTIKEL 4 – LEVERING

De levertijden bedragen 7 werkdagen in Europees Frankrijk en 14 dagen voor de overige Europese landen. De levertijden worden louter ter informatie gegeven en kunnen variëren afhankelijk van de gekozen vervoerder. Beepings kan geenszins aansprakelijk worden gesteld voor vertragingen in de levering die te wijten zijn aan de vervoerder.

ARTIKEL 5 – GARANTIE – HERROEPINGSRECHT

5.1 Garantie

Alle door Beepings SAS verkochte producten worden getest op hun kwaliteit. Iedere Gebruiker of Klant beschikt over een termijn van twee (2) jaar na ontvangst van het pakket om de onderneming Beepings in kennis te stellen van eventuele fabricagefouten. Hiervoor kan het “contact”-formulier op de Website worden gebruikt of een schrijven worden gestuurd naar het volgende adres: Onderneming Beepings, Klantendienst, 7 rue Cadet, 75009 Parijs, Frankrijk.

De garantie geldt niet voor schade veroorzaakt door fout gebruik of misbruik door de Klant of de Gebruiker.

Enkel Beepings is bevoegd om te bepalen of het product al dan niet onder de garantie valt.

5.2 Herroepingsrecht

Bij aankoop van een product van de onderneming Beepings op de Website, beschikt de Klant over een termijn van veertien (14) dagen, te tellen vanaf de ontvangst van het product, om zijn of haar herroepingsrecht uit te oefenen waarin artikel L121-21 van de Consumentenwet voorziet.

Indien de Klant zijn of haar herroepingsrecht wenst uit te oefenen, moet hij of zij Beepings bij aangetekend schrijven met ontvangstbevestiging in kennis stellen van zijn of haar beslissing.

De Klant stuurt of bezorgt het (de) betrokken product(en) onverwijld en uiterlijk binnen de veertien (14) dagen na mededeling van zijn of haar beslissing terug naar Beepings.

Bij uitoefening van zijn of haar herroepingsrecht staat enkel de Klant in voor de kosten om het product terug te sturen.

De Klant of de Gebruiker kan aansprakelijk worden gesteld in het geval van waardevermindering van de producten naar aanleiding van andere handelingen dan die welke nodig zijn om de aard, de eigenschappen en de goede werking van de producten van de onderneming Beepings vast te stellen.

Bij uitoefening van het herroepingsrecht betaalt Beepings de Klant de betaalde bedragen volledig terug, met uitzondering van de leverings- of douanekosten, zodra de onderneming Beepings het (de) terugbezorgde product(en) ontvangt.

De producten moeten worden terugbezorgd op het volgende adres: onderneming Beepings, Klantendienst, 7 rue Cadet, 75009 Parijs, Frankrijk, samen met (i) de originele doos in nieuwstaat, (ii) de USB-kabel, (iii) het bestelbewijs en (iv) de oorspronkelijke factuur.

ARTIKEL 6 – AANSPRAKELIJKHEID EN VORDERINGEN

Beepings stelt de Klanten de Website ter beschikking voor de online aankoop van de producten en diensten van de onderneming Beepings om hun voorwerpen, goederen, of personen die daar toestemming voor hebben gegeven te geolocaliseren.

De onderneming Beepings weigert elke aansprakelijkheid naar aanleiding van: de technische gevolgen van de verbinding met de Website of de App, met name in geval van moeilijkheden met de verbinding omwille van technische of materiële storingen of problemen met betrekking tot de verzadiging van het netwerk of de Smartphone van de Klant of de Gebruiker van de producten van de onderneming Beepings.

de technologische limieten van de GPS-antennes en satellietsignalen en het SIGFOX netwerk;

iedere materiële of immateriële schade veroorzaakt aan de Klant of aan derden door het gebruik van de Website en de App, alsook de gevolgen die eruit kunnen voortvloeien voor de persoonlijke, professionele of commerciële activiteiten;

de gevolgen voor de klant of een derde die voortvloeien uit een schending door de Klant of een derde van de garanties en verplichtingen waarin de onderhavige algemene verkoopvoorwaarden voorzien;

de rechtstreekse en middellijke schade die voortvloeit uit het verlies van voorwerpen, goederen of personen met een product van de onderneming Beepings en die bijgevolg niet gevonden konden worden. De onderneming Beepings is enkel gehouden tot een inspanningsverplichting en dit binnen het Dekkingsgebied;

de niet-naleving of gebrekkige naleving van de verplichtingen van Beepings die te wijten is aan ofwel het gedrag van de Klant of de Gebruiker of een onvoorzienbare en onoverkomelijke handeling van een derde partij bij de overeenkomst, ofwel een geval van overmacht;

1,de storing van de geolocatiedienst of van de Beepings Zen om een van de volgende redenen:
2.Storing, ontoereikendheid of verzadiging van de GSM-, GPRS- en GPS-dekking;
3.Storing, ontoereikendheid of verzadiging van het SIGFOX netwerk;
4.Storing, onderbreking, gebrek of beschadiging, al dan niet opzettelijk, van het product van de onderneming Beepings, lege batterij of batterijschade waardoor het product niet werkt;
5.Storingen naar aanleiding van elektromagnetische velden die de gegevensoverdracht verstoren – of op afgesloten plaatsen waardoor de verzending of ontvangst van de gegevens of het gebruik van de dekking (GSM of GPS) wordt verstoord;
6.Werkzaamheden, ingrepen of manipulaties uitgevoerd op de producten van de onderneming Beepings of de servers waarmee de geolocatiedienst wordt verleend;
7.Onnauwkeurige of gebrek aan actualisering van de door de Klant of de Gebruiker verschafte gegevens.

De Gebruiker erkent dat:

Beepings de aansluitingskosten, en in het algemeen alle communicatiekosten voor de toegang tot de Website en de App en voor het gebruik ervan door de Gebruiker, niet op zich neemt;

Beepings kan de kosten van het retourneren van een product niet op zich nemen als dit verband houdt met het feit dat het gebied waarin hij het Beepings-product wil gebruiken niet onder het Sigfox-netwerk valt.

Beepings zich er enkel toe verbindt een geolocatie van de Beeping Zen te verzorgen en afhankelijk van het geval dus niet instaan voor de aard van het voorwerp, van het goed of voor de identiteit van de persoon waarvoor de Zender wordt gebruikt;

De onderneming Beepings kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enig verlies van gegevens dat zich kan voordoen tijdens het gebruik van de Website of de App en/of de onmogelijkheid om ertoe toegang toe te verkrijgen of ervan gebruik te maken;

De onderneming Beepings heeft duidelijk geïnformeerd over het Dekkingsgebied.

De Gebruiker is als enige aansprakelijk:

voor gebruik in strijd met de onderhavige algemene verkoopvoorwaarden van de producten van de onderneming Beepings en van de diensten waartoe hij of zij toegang heeft via de Website en de App ervan;

voor elke vordering of procedure die tegen Beepings wordt ingesteld naar aanleiding van het inbreukmakende gebruik van de Website, de App of de producten of diensten van de onderneming Beepings.

De aansprakelijkheid van Beepings is in ieder geval beperkt tot de terugbetaling van de prijs van het door de Klant gekochte product van Beepings.

Als een Klant getuige is van misbruik of een klacht wenst te melden, kan hij of zij contact opnemen met de onderneming via het “contact”-formulier op de Website of op het volgende adres. Onderneming Beepings, Klantendienst, 7 rue cadet, 75009 Parijs, Frankrijk.

ARTIKEL 7 – TOEPASSELIJK RECHT EN RECHTSGEBIED

De onderhavige algemene verkoopvoorwaarden zijn onderhevig aan de Franse wetgeving.

De taal om het onderhavige document uit te leggen is het Frans. Ieder gebruik van de Website, de App of de diensten ervan moet voldoen aan de voorschriften van de Franse wetgeving en wordt geacht te hebben plaatsgevonden op Frans grondgebied.

Alle geschillen waartoe deze algemene verkoopvoorwaarden aanleiding kunnen geven, in het bijzonder de geldigheid, uitlegging, uitvoering, oplossing of beslechting ervan, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechters van de Ondernemingsrechtbank van Parijs, ook in het geval van een kort geding of meerdere verweerders.

Het is verboden dit document te reproduceren, te kopiëren en te verspreiden zonder de voorafgaande en schriftelijke toestemming van de onderneming Beepings SAS.

ARTIKEL 8 – GELDIGHEID EN ACTUALISERING

De datum van actualisering en geldigheid van dit document is 01/10/2016

Dit document annuleert en vervangt alle voorgaande versies.

INLEIDING – DEFINITIES

“App”: betekent de Smartphone App die kan worden gedownload via de Apple Store en Google Play en die toegang verleent tot de Beepings gemeenschap om gebruik te maken van alle functies die de producten van de onderneming Beepings aanbieden. De Beepings App is gratis.

“Beepings of Beepings SAS of Onderneming Beepings of de Onderneming”: betekent de onderneming Beepings, vereenvoudigde vennootschap op aandelen met een kapitaal van € 1.333,60, met hoofdkantoor te 7 rue Cadet – 75009 Parijs – Frankrijk, ingeschreven in het Handels- en Vennootschappenregister van Parijs onder het nummer 811 396 407, Intracommunautair btw-nummer FR 35 811396407.

“Beepings Zen”: betekent een GPS-zender aangesloten op een ISM-netwerk die werkt met een Smartphone waarop de Beepings App is geïnstalleerd.

“Klant/Klanten”: betekent iedere niet-professionele klant / alle niet-professionele klanten die één of meerdere producten of diensten van de onderneming Beepings koopt / kopen op de Website.

“Inhoud”: betekent alle tekstuele en iconografische elementen die op de App of de Website zijn gepubliceerd.

“Gebruikersaccount”: betekent de Gebruikersaccount die via de App of de Website wordt geopend.

“Sigfox”: betekent de onderneming SIGFOX, naamloze vennootschap met raad van bestuur met een kapitaal van 259.097 euro en hoofdkantoor te 425, rue Jean Rostand in Labège (31670) – Frankrijk – ingeschreven in het Handels- en Vennootschappenregister van Toulouse onder het nummer 514 582 444, die mobiele connectiviteit aanbiedt voor het Internet der dingen en volledig is gewijd aan datacommunicatie met lage transmissiesnelheid afkomstig van een infrastructuur van antennes en basisstations die volledig onafhankelijk zijn van de bestaande netwerken, zoals de telecommunicatienetwerken, gebruikt in het kader van de werking van het product Beepings Zen.

Uitdrukkelijk opgemerkt wordt dat de onderneming Sigfox een leverancier is van de onderneming Beepings en dat beide ondernemingen onafhankelijk zijn van elkaar.

“Website”: betekent de Internetsite “Beepings.com” waarop een Gebruikersaccount kan worden geopend, zoals bepaald in de algemene gebruiksvoorwaarden (AGV) en producten of diensten van de onderneming Beepings kunnen worden gekocht.

“Dekkingsgebied”: betekent de landen die worden gedekt door de aanbieder SIGFOX en de werkingszone van het product Beepings Zen afbakenen. Meer informatie op http://www.sigfox.com/coverage.

“Gebruiker of Gebruikers”: betekent iedere natuurlijke of rechtspersoon die toegang verkrijgt tot de Website, alsook tot de App en de diensten die eraan verbonden zijn.

ARTIKEL 1 – TOEPASSINGSGEBIED

1.1. Voorwerp.

De toegang tot en de raadpleging en het gebruik van de Website of de App zijn onderhevig aan de onderhavige algemene gebruiksvoorwaarden die de onderneming Beepings ter beschikking stelt van de Gebruiker.

Het platform Beepings.com berust op de verkoop, het beheer en de exploitatie van verbonden producten op het gebied van de geolocatie van voorwerpen, goederen, dieren en personen die daarvoor toestemming hebben gegeven onder de naam “Beepings”

De Gebruiker aanvaardt zonder voorbehoud of beperkingen de onderhavige algemene gebruiksvoorwaarden.

De toepasselijke algemene gebruiksvoorwaarden zijn die welke gelden op de datum van het gebruik bij de activering van de producten of diensten of oplossingen van Beepings, of subsidiair op de datum waarop een gebruikersaccount wordt aangemaakt.

Beepings behoudt zich het recht voor om deze te allen tijde te wijzigen.

1.2. Eigenaar van de Website en de App

Beepings.com, de omleidingsadressen ervan en de App zijn eigendom van de onderneming Beepings, vereenvoudigde vennootschap op aandelen met een kapitaal van 1.333,60 euro en hoofdkantoor te 7 rue Cadet, 75009 Parijs, Frankrijk, ingeschreven in het Handels- en Vennootschappenregister van Parijs onder het nr. 811 396 407.

De Uitgever van de Website en de App is Dhr. Pierre Fourmestraux.

Het e-mailadres is: contact@beepings.com

De Website en de App “Beepings.com” worden gehost door Amazon Web Services LLC met hoofdkantoor te PO Box 81226, Seattle, WA 98108-1226, Verenigde Staten.

Telefoonnummer: +1 206 266 4064

Fax: +1 206 266 7010

ARTIKEL 2 – GEBRUIKER of GEBRUIKERSV

2.1 Handelingsbekwaamheid

De Website, de App en de diensten ervan zijn bestemd voor personen met handelingsbekwaamheid. Door toegang te verkrijgen tot en gebruik te maken van de Website of de App ervan, verklaart en waarborgt de Gebruiker meerderjarig en handelingsbekwaam tof een wettelijk opgerichte rechtspersoon te zijn (hierna de “Gebruiker of Gebruikers”).

2.2 Gebruiker of Gebruikers

2.2.1 Inschrijving en vertrouwelijkheid

Voor toegang tot bepaalde functies van de Website en de App ervan is het nodig zich te abonneren op het platform door een account aan te maken (hierna de “Gebruikersaccount”).

De Gebruiker ontvangt een bevestigingsmail om de Gebruikersaccount te openen op het in het inschrijvingsformulier vermelde e-mailadres.

Om zich aan te melden, beschikken de ingeschreven Gebruikers over een gebruikersnaam en een wachtwoord die ze moeten invoeren in de hiertoe voorziene velden.

De Gebruikers zijn er volkomen van op de hoogte dat de Gebruikersaccount het mogelijk maakt:

-toegang te verkrijgen tot de configuratie van de Gebruikersaccount en de persoonsgegevens,

-de op de Website of bij een van de distributeurs van Beepings gekochte Beepings Zen(s) te activeren,

-via de App toegang te verkrijgen tot de geolocatiedienst van de Beepings Zen.

Het is ook aan elke Gebruiker van de Website en de App ervan de vertrouwelijkheid van zijn of haar gebruikersnaam en wachtwoord te bewaren. De Gebruiker is de enige verantwoordelijke voor ieder gebruik van zijn of haar gebruikersnaam en wachtwoord en voor de gevolgen die er voor hem of haar of een derde uit kunnen voortvloeien.

Door een Gebruikersaccount aan te maken en te gebruiken heeft de Gebruiker toegang tot één of meerdere Beepings Zens.

Om gebruik te kunnen maken van de voorgestelde dienst moet de Gebruiker alle vereiste criteria invullen om een Gebruikersaccount aan te maken op de App, met name zijn of haar voornaam, familienaam, woonadres, geboortedatum en e-mailadres, de streepjescode van de Beepings Zen scannen en de vereiste informatie van de Beepings Zen(s) invullen op de Website en de App.

De Gebruiker verbindt zich ertoe te goeder trouw te handelen en verklaart op erewoord dat de informatie over zijn of haar identiteit geen misleidende of oneerlijke fouten of weglatingen bevatten en bijgevolg overeenstemmen met de werkelijkheid.

2.2.2 Verklaringen en garanties van de Gebruikers

Door gebruik te maken van Beepings verklaart, waarborgt en verbindt de Gebruiker zich ertoe: li alle voorschriften in de gebruikshandleiding van de Beepings Zen na te leven met betrekking tot de configuratie en het gebruik ervan; li de fysieke, elektromagnetische en elektronische integriteit van de Beepings Zen niet te schaden noch derden uit zijn of haar omgeving deze te laten schaden; li geen misbruik te maken van de Beepings Zen voor de geolocatie en beveiliging van voorwerpen en goederen, dieren van de Gebruiker en personen die uitdrukkelijk toestemming hebben gegeven, met strikte inachtneming van het recht op privacy; li te goeder trouw en op redelijke wijze toegang te verkrijgen tot en gebruik te maken van de Website, de App en alle diensten ervan, zonder de onderhavige algemene voorwaarden te schenden; li geen software (webcrawler, spiders, enz.) te gebruiken die de goede werking van de Website, de App en de integriteit ervan schaden; li geen toegang te verkrijgen tot en/of gebruik te maken van de Website, de App of de diensten ervan voor onwettige doeleinden en/of om de reputatie en het imago van Beepings te schaden of meer in het algemeen om de rechten, met name de intellectuele-eigendomsrechten, van Beepings en/of derden te schenden; li de diensten en/of de toegang tot de diensten en/of de toegang tot de Website en de App niet rechtstreeks of middellijk te commercialiseren; li dE volledige of een deel van de Website, de App en de diensten ervan niet te hergebruiken, met name voor commerciële en/of collectieve doeleinden en/of voor persoonlijke doeleinden op een wijze en/of een drager waarvoor Beepings geen uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming heeft gegeven; li de door Beepings verleende diensten of de gegevens waartoe hij of zij toegang kan verkrijgen via deze diensten en/of de Website en de App ervan niet te exploiteren voor rechtstreeks of middellijk commerciële doeleinden en/of voor persoonlijke doeleinden op een wijze en/of drager waarvoor Beppings geen uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming heeft gegeven; li de volledige of een deel van de Beepings Zen, de Website of de App niet te reproduceren of weer te geven voor private doeleinden buiten de vastgestelde wettelijke uitzonderingen, in het bijzonder uit hoofde van het Wetboek Intellectuele Eigendom, of met het oog op rechtstreekse of middellijke commercialisering bij derden; li de toegang tot en het gebruik van de Website, de App en/of de diensten ervan niet te beperken; li geen enkele vermelding of element van de diensten en/of de inhoud van de Website en de App te wijzigen, ook niet in het buffergeheugen of tijdelijke geheugen; li geen inbreuk te maken op de bepalingen van de artikelen 323-1 t.e.m. 323-7 van het Strafwetboek, waarin de zogeheten praktijken van “hacking” worden verboden; li de digitale en/of postgegevens van de andere Gebruikers van de Website en de App niet te gebruiken en/of te exploiteren voor de massaverzending van sollicitatiemails en zo aan “spamming” te doen.

Bij niet-nakoming van ongeacht welke van deze verplichtingen en zonder dat bovenstaande opsomming berekend is, erkent en aanvaardt de Gebruiker dat Beepings bevoegd is om hem of haar eenzijdig en zonder voorafgaande kennisgeving de toegang te weigeren tot de volledige of een deel van de Website en de App en diensten ervan.

ARTIKEL 3 – PRODUCTEN

De Gebruikers beschikken over een gratis specifieke Smartphone app voor geolocatie (de “App”) waarmee het mogelijk is op eenvoudige wijze hun voorwerpen, goederen, dieren of personen te zoeken die verbonden zijn door middel van een zender (de “Beepings Zen”).

Bij activering van de App kan de Gebruiker de Beepings Zen personaliseren door middel van een foto of afbeelding die vrij moet zijn van rechten.

De App kan worden gedownload via de platformen Apple Store en Google Play.

3.1 Beepings Zen

De “Beepings Zen” is een GPS-zender die gebruik maakt van de SIGFOX technologie, die werkt op basis van een laagfrequent netwerk dat aanwezig is in talrijke Europese landen (hierna het “Dekkingsgebied”).

Het Dekkingsgebied kan worden geraadpleegd op de website http://www.sigfox.com/coverage.

De Gebruiker kan via de App de positie van de Zender binnen het Dekkingsgebied weergeven.

De Gebruiker erkent op de hoogte te zijn van de batterijduur in optimale gebruiksomstandigheden. De duur wordt louter ter informatie vermeld. De Gebruiker wordt verzocht de batterijstatus van de Beepings Zen regelmatig te controleren.

De Gebruiker erkent er perfect van op de hoogte te zijn dat Beepings informatie bewaart met betrekking tot het localisatieoverzicht van de Beepings Zen vanaf activering ervan. De Gebruiker kan het overzicht raadplegen via de App door zich aan te melden met zijn of haar Gebruikersgegevens.

Alle technische eigenschappen van de Beepings Zen kunnen worden geraadpleegd op de Website.

Voor iedere aankoop van een Beepings Zen, verbindt Beepings zich ertoe een product te leveren dat in overeenstemming is met de eigenschappen die op de Website zijn vermeld en overeenkomstig de artikelen L211-1 en volgende van de Consumentenwet en de artikelen 1641 en volgende van het Burgerlijk Wetboek.

3.3 Geolocatie-app

De Gebruikers worden ervan in kennis gesteld dat Beepings voor de goede werking van de App de geolocatiegegevens verzamelt en verwerkt, meer bepaald door middel van de volgende API’s van Google:

-Google Maps,
-Google Places (automatisch aanvullen van adressen),
-Google Geocoder (reverse Geocoding).

Beepings behoudt zich de mogelijkheid voor om indien nodig API’s van andere partners te gebruiken zonder de gebruikers hiervan uitdrukkelijk in kennis te stellen.

ARTIKEL 4 – WERKING VAN DE WEBSITE EN DE APP

De door Beepings voorgestelde diensten zijn vrij en exclusief toegankelijk via de App na opening van een Gebruikersaccount en activering van de Beepings Zen.

Beepings stelt alles in het werk om de App en de diensten ervan 24 uur op 24 en 7 dagen op 7 beschikbaar te maken, behalve voor onderhoudswerkzaamheden of in het geval van overmacht en binnen het Dekkingsgebied van de Beepings Zen.

Beepings behoudt zich de mogelijkheid voor om de volledige of een deel van de Website en de App ervan te allen tijde tijdelijk of permanent te wijzigen of te onderbreken, zonder voorafgaande kennisgeving aan de Gebruikers en zonder recht op schadevergoeding.

Deze toegankelijkheid kan niet worden gewaarborgd bij storingen van het SIGFOX netwerk of van de vereiste radiofrequenties, met name van de toegang tot vast en mobiel Internet.

De Gebruiker verklaart en waarborgt bovendien dat hij of zij over de nodige bevoegdheden en apparatuur beschikt om gebruik te maken van de Website, de App en de door Beepings verleende diensten en met name over een Smartphone, die onmisbaar is om de App voor de geolocatie van een Beepings Zen te downloaden en te gebruiken.

ARTIKEL 5 – INTELLECTUELE EIGENDOM

De Gebruiker erkent en aanvaardt dat de eigenschappen en functies van de Beepings Zen samen met de inhoud van de Website en de App (de “Inhoud”) wettelijk beschermd kunnen zijn door auteursrecht, databankrecht, merkenrecht, octrooirecht of enige andere bescherming.

De Gebruiker en de distributeurs van Beepings mogen de Inhoud op geen enkele wijze kopiëren, reproduceren, distribueren, wijzigen, aanpassen, doorgeven of overdragen zonder de uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van de houder van de rechten. Zo niet zullen zullen civielrechtelijke, administratieve of strafrechtelijke sancties worden opgelegd.

5.1 Merken

«Beepings» is een geregistreerd en beschermd merk bij het Nationaal Instituut voor Industriële Eigendom (INPI) onder het nummer 4187773.

Alle intellectuele-eigendomsrechten met betrekking tot het merk “Beepings” behoren exclusief tot de onderneming Beepings.

Ongeacht welke vorm van reproductie, weergave en aanpassing van het merk “Beepings” is strikt verboden, behoudens uitdrukkelijke en strikte toestemming van de onderneming Beepings.

Niet-naleving van het onderhavige artikel en de wetsbepalingen inzake industriële eigendom maakt een daad van namaak en/of oneerlijke concurrentie uit, waarvoor de geldende wetgeving sancties voorzien en die met name aanleiding kan geven tot de toekenning van een schadevergoeding.

5.2 Domeinnamen

Beepings is de eigenaar van de volgende domeinnamen, die zijn neergelegd bij de onderneming NAMEBAY SAM:

Beepings.com, Beepings.fr, Beepings.es, Beepings.uk, Beepings.eu, Beepings.pro, Beepings.ch, Beepings.cz, Beepings.nl, Beepings.at, Beepings.gr, Beepings.us, Beepings.be, Beepings.dk, Beepings.it, Beepings.co.uk.

5.3 Foto’s

De gebruiker kan een foto registreren om zijn of haar Beepings Zen te identificeren, hoewel dit niet verplicht is. Deze registratie valt onder zijn of haar eigen verantwoordelijkheid.

De Gebruiker verklaart dat hij of zij de houder is van de auteursrechten met betrekking tot de foto’s die hij of zij op de Website en de App publiceert.

5.4 Recht van de databankproducenten

Beepings herinnert eraan dat de aan Beepings toegekende rechten in haar hoedanigheid van databankproducent voor wie dan ook een verbod inhouden op: li de extractie door permanente of tijdelijke overdracht van de volledige of een kwalitatief of kwantitatief aanzienlijk deel van de inhoud van een gegevensbank naar een andere drager, op welke wijze en in welke vorm dan ook, door de volledige of een kwalitatief of kwantitatief aanzienlijk deel van de inhoud van de bank beschikbaar te maken voor het publiek, in welke vorm dan ook, li de extractie of het herhaalde hergebruik van kwalitatief of kwantitatief niet aanzienlijke delen van de inhoud van de bank wanneer deze handelingen niet overeenkomen met een normaal gebruik van de databank.

Iedere Gebruiker verbindt zich er bijgevolg toe niet over te gaan tot gegevensdelving (Data mining) om gegevens die exclusieve eigendom zijn van Beepings te extraheren.

ARTIKEL 6 – PERSOONSGEGEVENS

6.1 Verzameling van persoons- en bankgegevens

6.1.1 Persoonsgegevens

De gegevens die op het inschrijvingsformulier om een Gebruikersaccount te openen zijn aangemerkt als verplicht, moeten exact worden ingevuld door de Gebruiker. Bij gebrek aan een antwoord of indien het antwoord door Beepings als afwijkend wordt beschouwd, kan Beepings weigeren uw inschrijving te aanvaarden.

Beepings verbindt zich ertoe de persoonsgegevens te beschermen en deze strikt vertrouwelijk te bewaren.

Beepings verbindt zich ertoe alle middelen aan te wenden om de Gebruiker te verzekeren van de veiligheid en vertrouwelijkheid van zijn of haar persoonsgegevens.

6.1.2 Bankgegevens

De bankgegevens (bankkaartnr., geldigheidsdatum, veiligheidscode, enz.) die nodig zijn om een product of dienst van de onderneming Beepings te kopen op de Website, worden niet verzameld of bewaard door Beepings maar enkel door de aanbieder van de online betaalmodule.

6.2 Bescherming van de persoons- en bankgegevens

6.2.1 Aangifte bij de CNIL

Overeenkomstig de bepalingen van de wet nr. 78-17 van 6 januari 1978, zoals gewijzigd bij de wet nr. 2004-801 van 6 augustus 2004 betreffende informatica, bestanden en vrijheden, is Beepings bij de Nationale Commissie voor Informatica en Vrijheden (CNIL) overgegaan tot voorafgaande aangifte met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens in verband met het beheer van bestanden van klanten en mogelijke klanten, overeenkomstig de vereenvoudigde norm nr.

. Het aangiftenummer is: 1922555.

6.2.2 Inzage in en wijziging van de persoonsgegevens

Iedere Gebruiker heeft het recht op inzage in en rectificatie van zijn of haar persoonsgegevens door contact op te nemen met Beepings via het contactformulier op de Website of door een aangetekend schrijven te richten tot het volgende adres: 7 rue Cadet 75009 Paris, France, ter attentie van de juridische dienst, samen met een eensluidend verklaarde kopie van zijn of haar identiteitsbewijs.

Wanneer de Gebruiker zijn of haar Gebruikersaccount definitief wenst te wissen, worden alle daaraan gekoppelde gegevens eveneens gewist uit de databank van de Onderneming.

Overeenkomstig de wet nr. 78-17 van 6 januari 1978, beschikt de Gebruiker over het recht om kosteloos en gratis bezwaar te maken tegen het gebruik van zijn of haar persoonsgegevens voor de doeleinden van klantenwerving, met name commerciële klantenwerving, door Beepings of haar handelspartners. Als uw recht van bezwaar om die reden rechtstreeks bij Beepings wordt uitgeoefend, verbindt laatstgenoemde zich ertoe uw bezwaar bekend te maken bij haar contractuele partners waaraan zij uw persoonsgegevens eventueel heeft doorgegeven.

Overeenkomstig wet nr. 78-17 van 6 januari 1978 verbindt Beepings zich ertoe dat de persoonsgegevens met betrekking tot de Gebruikers, zelfs als deze worden doorgegeven aan eventuele handelspartners, niet zullen worden doorgegeven buiten de Europese Unie, tenzij hiervoor de voorafgaande en uitdrukkelijke toestemming van de Gebruiker is verkregen.

Overeenkomstig de wet nr. 78-17 van 6 januari 1978 behoudt Beepings zich het recht voor om de persoonsgegevens van de Gebruikers door te geven hetzij om een wettelijke verplichting na te leven, hetzij op grond van een gerechtelijke of administratieve beslissing of een beslissing van een onafhankelijke administratieve instantie (zoals de Nationale Commissie voor Informatica en Vrijheden).

6.2.3 Doel van de verwerking

De verwerkingsverantwoordelijke van de persoonsgegevens met betrekking tot de Gebruikers is Beepings.

Overeenkomstig de bepalingen van de vereenvoudigde norm nr. 48 hebben enkel de werknemers en dienstverleners van Beepings toegang tot de persoonsgegevens van de Gebruikers, teneinde de Website te doen werken of de producten of diensten van de onderneming Beepings te verkopen.

6.2.4 Doorgifte van de gegevens aan derden

Beepings waarborgt dat de persoonsgegevens die van de Gebruikers worden verzameld, exclusief worden gebruikt door Beepings. In geen geval kunnen deze worden bekendgemaakt of doorgegeven aan derden die niet tot de onderneming behoren, met uitzondering van haar dochterondernemingen of zakelijke partners.

Beepings behoudt zich het recht voor om de door de Gebruikers ingevoerde gegevens te gebruiken om statistieken op te stellen en te publiceren. De gegevens blijven volledig anoniem.

ARTIKEL 7 – TRACEERTOOLS

Teneinde het browsen op de Website te vereenvoudigen, kunnen na uw toestemming bij het openen van de Website traceerbestanden worden geïnstalleerd op uw computer (hierna “Cookies”).

Cookies maken het mogelijk het browsegedrag, de verplaatsingen en de raadplegings- of koopgewoontes van de Gebruikers te analyseren, met name om gerichte reclame of persoonlijk aangepaste diensten voor te stellen. Iedere Gebruiker kan zijn of haar computer instellen om Cookies te weigeren.

ARTIKEL 8 – AANSPRAKELIJKHEID EN VORDERINGEN

Beepings stelt de Gebruikers de App en de Producten ter beschikking teneinde hun voorwerpen, goederen, dieren of personen die hiervoor toestemming hebben gegeven te geolocaliseren.

Beepings weigert elke aansprakelijkheid naar aanleiding van: li de technische gevolgen van de verbinding met de Website of de App, met name in geval van moeilijkheden met de verbinding omwille van technische of materiële storingen of problemen met betrekking tot de verzadiging van het netwerk of de Smartphone van de Gebruiker; li de technologische limieten van de GPS-antennes en -satellietsignalen en het SIGFOX netwerk. De uitzending van Sigfox radioberichten en de ontvangst van GPS-signalen zijn systemen die limieten vertonen die sterk afhankelijk zijn van de gebruiksomstandigheden en de omgeving. De onderneming Beepings biedt geen enkele garantie met betrekking tot de prestaties, de ontvangst van de signalen of het opvolgingsinterval; li ongeacht welke materiële of immateriële schade die de Gebruiker of derden lijden door het gebruik van de Website of de App, alsook de gevolgen die eruit kunnen voortvloeien voor persoonlijke, professionele of commerciële activiteiten van de Gebruikers; li de gevolgen voor de Gebruiker of een derde die voortvloeien uit een schending door de Gebruiker van de garanties en verplichtingen waarin artikel 2.2 van de onderhavige algemene voorwaarden voorziet; li de rechtstreekse en middellijke schade die voortvloeit uit het verlies van voorwerpen, goederen, dieren of personen met een Beepings Zen en die bijgevolg niet gevonden konden worden in die zin dat Beepings enkel is gehouden tot een inspanningsverplichting en dit binnen het Dekkingsgebied van de Beepings Zen; li de niet-naleving of gebrekkige naleving van de verplichtingen van Beepings die te wijten is aan ofwel het gedrag van de Gebruiker of een onvoorzienbare en onoverkomelijke handeling van een derde partij bij de overeenkomst, ofwel een geval van overmacht; li de storing van de geolocatiedienst of van de Beepings Zen om een van de volgende redenen:

Storing, ontoereikendheid of verzadiging van de GSM-, GPRS- en GPS-dekking;

Storing, ontoereikendheid of verzadiging van het SIGFOX netwerk;

Storing, onderbreking, gebrek of beschadiging, al dan niet opzettelijk, van het product (Beepings ZEN), lege batterij of batterijschade waardoor het product niet werkt;

Storingen naar aanleiding van elektromagnetische velden die de gegevensoverdracht verstoren – of op afgesloten plaatsen waardoor de verzending of ontvangst van de gegevens of het gebruik van de dekking (GSM of GPS) wordt verstoord;

Werkzaamheden, ingrepen of manipulaties uitgevoerd op de App, de Website, de Beepings Zen of de servers waarmee de geolocatiedienst wordt verleend; Onnauwkeurige of gebrek aan actualisering van de door de Gebruiker verschafte gegevens.

De Gebruiker erkent dat: li Beepings de aansluitingskosten, en in het algemeen alle communicatiekosten voor de toegang tot de Website of de App en voor het gebruik ervan door de Gebruiker, niet op zich neemt; li Beepings zich er enkel toe verbindt een geolocatie van de Beeping Zen te verzorgen. De onderneming kan afhankelijk van het geval dus niet instaan voor de aard van het voorwerp, van het goed of voor de identiteit van de persoon waarvoor de Zender wordt gebruikt; li Beepings kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enig verlies van gegevens dat zich kan voordoen tijdens het gebruik van de Website of de App en/of de onmogelijkheid om ertoe toegang toe te verkrijgen of ervan gebruik te maken; li Beepings heeft duidelijk geïnformeerd over het Dekkingsgebied. ul.text-ul De Gebruiker is als enige aansprakelijk: li voor gebruik in strijd met de onderhavige algemene gebruiksvoorwaarden van de Website en de App ervan; ; li voor elke vordering of procedure die tegen Beepings wordt ingesteld naar aanleiding van het inbreukmakende gebruik van de Website, de App of de Beepings Zens door de Gebruiker.

De aansprakelijkheid van Beepings is in ieder geval beperkt tot de terugbetaling van de prijs van de Beepings Zen.

Als een Gebruiker getuige is van misbruik of een klacht wenst te melden, kan hij of zij contact opnemen met de onderneming via de Website, onder de rubriek “contact”, of een brief sturen naar het volgende adres: Beepings, 7 rue Cadet, 75009 Parijs, Frankrijk.

De onderneming Beepings is niet verbonden aan een hulpdienst of reddingswerkers. Beepings vervangt in geen geval een oproep naar de officiële hulpdiensten (112 – 18 – 15 …).

Geef in geval van nood steeds de voorkeur aan een oproep naar de officiële hulpdiensten.

ARTIKEL 9 – TOEPASSELIJK RECHT EN RECHTSGEBIED

De onderhavige algemene voorwaarden zijn onderhevig aan de Franse wetgeving.

De taal om de onderhavige voorwaarden uit te leggen is het Frans.

Ieder gebruik van de Website, de App of de diensten ervan moet voldoen aan de voorschriften van de Franse wetgeving en wordt geacht te hebben plaatsgevonden op Frans grondgebied.

Alle geschillen waartoe deze algemene voorwaarden aanleiding kunnen geven, in het bijzonder de geldigheid, uitlegging, uitvoering, oplossing of beslechting ervan, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechters van de Ondernemingsrechtbank van Parijs, ook in het geval van een kort geding of meerdere verweerders.

ARTIKEL 10 – GELDIGHEID EN ACTUALISERING

De datum van actualisering en geldigheid van dit document is 01/10/2016 Dit document annuleert en vervangt alle voorgaande versies.

Abonnez vous à notre newsletter et débloquez un code promo de 5% valable sur notre site internet.